Avustettavat elintarvikeketjun kehittämishankkeet 2013

Avustusta myönnettiin yhteensä 29 hankkeelle. Näistä 16 oli ruokaketjuhankkeita, 7 luomuhankkeita ja 6 lähiruokahankkeita.

Ruokaketjuhankkeet

Luomuhankkeet

Lähiruokahankkeet