Kuluttajaliitto ry

Hanke: Älä heitä ruokaa pois

Hankkeen päätavoitteena on koota laaja joukko yhteistyökumppaneita viestimään hävikistä omille kohderyhmilleen omissa viestintäkanavissaan Hävikkiviikolla marraskuussa 2013. Viestinnällä kannustetaan kuluttajia kiinnittämään huomiota syntyvään ruokahävikkiin ja annetaan vinkkejä hävikin vähentämiseksi. Ruokahävikkiä nostetaan esille myös eri medioissa. Tavoitteena on myös vakiinnuttaa Hävikkiviikko syksyisin pidettäväksi teemaviikoksi, johon eri tahot haastavat toisiaan mukaan.

Avustus: 69 500 €