Luomuliitto ry

Hanke: Mentor maakuntiin -hanke

Hankkeessa luodaan luomutuotantoon mentor- toiminnan yhtenäinen malli. Kohderyhmänä ovat sekä luomuun siirtymistä suunnittelevat tilat että aloittavat luomutilat, jotka haluavat kehittää osaamistaan. Mentoroinnilla palvellaan erityisesti sellaisia tavanomaisia tiloja, jotka ovat aiemmin harkinneet luomutuotantoa vaihtoehtona, mutta jotka eivät ole saaneet riittävästi tietoa tai tukea aiheeseen liittyen. Mentoreita on tavoitteena saada yhteensä viisikymmentä eri tuotannonaloilta.

Avustus: 122 000 €