Kvalitetsstrategins nyhetsbrev

Laatunen 1/2009 (22.1.2009)
Projekten för år 2009 valda
De projekt som får finansiering från kvalitetsstrategin för livsmedelsekonomi år 2009 har valts. I år fick man in ett rekordstort antal projektansökningar, hela 49 stycken.
– Det stora antalet bra ansökningar vittnar om att det i Finland nu bedrivs kvalitetsarbete på bred front, vilket är mycket positivt, säger Kvalitetskedjans koordinator Tiina Soisalo. Läs mer...

Projekten år 2009 Läs mer...

Kampanjen Skolmatsvalet väckte intresse hos kandidaterna i oktober 2008
Det första synliga gemensamma projektet i programmet för främjande av finländsk matkultur var skolmatskampanjen. I kampanjen utmanades kandidater i kommunalvalet, kommunala beslutsfattare och väljare att skriva under en vädjan och ett löfte om bättre skolmat.
Läs mer...
Kampanjen Färska ansikten 2009 – Förpackningspåskrifterna i fokus börjar
Livmedelssäkerhetsverket Evira öppnade kampanjen ”Färska Ansikten 2009 – Förpackningspåskrifterna i fokus” på torsdag den 22 januari 2009. I kampanjen klargörs skillnaderna mellan märkningarna Bäst före och Sista användningsdag. Samtidigt görs en genomgång av många andra märkningar som är gjorda för konsumenten och som finns på förpackningarna. Läs mer...
Projektpresentation: Spannmålsbranschens samarbetsgrupp
Spannmålsbranschens samarbetsgrupp (VYR) tog för cirka ett år sedan fram en guide för riskhantering i spannmålshandeln som via handeln och industrin delades ut till spannmåls- och oljeväxtodlare.
I seminariet som hölls i mitten av januari fortsatte aktörerna i vår spannmålskedja att diskutera spannmålsmarknaden och riskhanteringen under handledning av två svenska experter.
Läs mer...
Laatunen tar varje månad upp aktuella frågor om kvalitetsarbetet. Nyhetsbrevet är tillgängligt för alla. Kontakta redaktionen när du vill framföra din sak. Förläng kedjan och skicka Laatunen vidare!

Nyhetsbrevet Laatunen nu även på svenska!

 Beställ brevet på svenska.

www.laatuketju.fi

Chefredaktör: Tiina Soisalo
Redaktionssekreterare: Pauliina Munukka